Siljan

Siljan MSK

Møte: Misjonshuset Opdalen, tirsdager kl. 18.00-19.30 

Alderstrinn: Fra 3.klasse

Kontakt: Bredo Christensen, 91388390, post@siljanmsk.no

Hjemmeside: http://www.siljanmsk.no/