Styrets hjørne!

Her får dere referat fra styremøter og annet viktig info fra styret!