Kretsstyret

KRESTLEDER                                           

Øyvind Danielsen 

oyvind.danielsen@hotmail.com

92252467

NESTLEDER

Jostein Haukenes

josteinhaukenes@outlook.com

Fokuspatruljen: Media og kommunikasjon

STYREMEDLEMMER

Karoline Syvertsen 

________________________

Heidi Nafstad

heidinafstad@gmail.com

Fokuspatrulje: Rover

_______________________

Siv-Helene Bjørnstad

lave_siv@hotmail.com

Fokuspatrulje: Vekst

VARAMEDLEMMER 

KRETSSEKRETÆR

Anne Berit Bjørnstad

grenlandkrets@gmail.com

90507104