Porsgrunnsspeiderne

Speiderne i Porsgrunn disponerer to hytter, kalt henholdsvis Speiderglimt og Trollhaugen.  Disse eies og driftes av en stiftelse, som består av de fem aktive speidergruppene i byen samt 1. Porsgrunn St. Georgs Gilde.  Organiseringen av arbeidet med vedlikehold og drift besørges av gildet.

Antall speidere i Porsgrunn har avtatt noe i de senere årene.  Av denne og andre grunner benyttes ikke hyttene så mye som tidligere, og det er mange ledige dager/helger/uker i året.  Stiftelsen har derfor besluttet å tilby alle speidergruppene i Grenland krets å leie plass i hyttene. Begge hyttene har strøm, men ikke innlagt vann.

Hytteleie:
* for speidergrupper i Porsgrunn er kr. 125 pr. dag, kr. 250 pr. helg (fredag-søndag), 
* for speidergrupper utenom Porsgrunn er kr. 250 pr. dag, kr. 500 pr. helg (fredag-søndag),
* for ikkespeidere er fastsatt til kr. 500 pr. dag, kr. 1000 pr. helg (fredag-søndag), 


Speiderglimt

Publisert: 24.02.16

Ønsker du å leie Speiderhytta Speiderglimt?

 Kontakt:

Jan Erik Bøch  

Tlf: 35 55 10 71/91 32 42 49

E-post: jan-erik@boech.no


Trollhaugen

Publisert: 24.02.16

Ønsker du å leie Speiderhytta Trollhaugen, kontakt

 Lene Winsnes tlf: 35567892/92053926  

eller epost: len-wi@online.no