Porsgrunn

1.Heistad

Møte: Lundedalslia, Tirsdager og onsdager kl. 18.00-19.30

Alderstrinn: Fra 3.klasse

Kontakt: Sten Roar Høgli, 97507725, sten.roar.hogli@rema.no

Hjemmeside: http://heistadspeidergruppe.weebly.com/

1.Brevik

Møte: Speiderhuset, Brevik, Mandager 17.30-19.00

Alderstrinn: Fra 1.klasse

Kontakt: Yngve Skreosen, 93419448, skreos@frisurf.no

1.Herøya

Møte: Hovet skole, tirsdager kl. 18.00-19.30

Alderstrinn: Fra 5.klasse

Kontakt: Petter Gullbrandsen, 90975393, pet-gulb@online.no

Porsgrunn FA

Møte: Frelsesarmeen, Porsgrunn, Torsdager kl. 18.00-19.30/20.00

Alderstrinn: Fra 1.klasse

Kontakt: Trine Bakken, 90926507, tri.bakken@gmail.com

Hjemmeside: http://porsgrunn.fa.speidergruppe.org/

Porsgrunn FSK

Møte: Porsgrunn frikirke, tirsdager kl. 18.00-19.30

Alderstrinn: Fra 3.klasse

Kontakt: Ellen Årøen, 93487592, ellen59@live.no  / porsgrunnfsk@gmail.com

Facebook/hjemmeside: https://www.facebook.com/PorsgrunnFsk