Speider - og Roverforum

Her finner dere informasjon om Speider- og Roverforum

Hei

 

Av praktiske årsaker er Speider- og Roverforum 2016 forskjøvet med én uke, og gjennomføres i stedet helgen 14.-16. oktober på Gulsrud leirsted i Modum kommune, samme helg som JOTA/JOTI. Nedre Buskerud krets er teknisk arrangør for Speider- og Roverforum.

 

Prosjektgruppene for Speider- og Roverforum 2016, alle krets- og korpsledere, krets- og korpsansatte og øvrige krets- og korpssekretærer får denne informasjonen på e-post i dag.

 

 

Vennlig hilsen

 

Norges speiderforbund