PEFF-kurs

Her finner dere informasjon om PEFF-kursene.


Påmeldinga til Peff 1 2017 er nå åpen på <https://min.speiding.no/activities/view/1056 >.
 

Samling 1: Mandag 6. februar 18.00-21.00, Heistad speiderhus.
 Øvelse 1: Ramme for patruljemøte. Hjemme i egen patrulje.
 Samling 2: 11.-12. mars. Overnattingstur. Stedet bestemmes etter påmelding.
 Øvelse 2: Fullt patruljemøte. Hjemme i egen patrulje.
 Samling 3: Torsdag 6. april 18.00-21.00, Heistad speiderhus.
 (NB! Samling 3 er flytta til torsdag fordi lokalet var opptatt.)
 

Kursinnhold:
 - Hva er speiding: speiderhistorie, speidermetoden, speideridealer, patruljesystemet
 - Peffens og assens rolle
 - Patruljebygging og patruljesærpreg
 - Planlegging og gjennomføring av patruljemøte, del 1 (struktur og rammer)
 - Treningsprogrammet
 - Langsiktig planlegging, terminliste
 - Hjelpemidler og ressurser
 - Hvordan lærer vi – forutsetninger og metoder
 - Problemløsning i patruljen
 - Planlegging og gjennomføring av patruljemøte, del 2 (møteinnhold)
 - Informasjon og kommunikasjon
 - Veien videre – videre peffopplæring i gruppa og kretsen

 Deltakeravgiften på kr 300,- betales av gruppa og dekker deltakerhefte, hytteovernatting og mat på samlingene. Deltakerne stiller sjøl med skrivesaker. Til kveldssamlingene på Heistad trengs det klær og fottøy til å være både inne og ute. Til helgesamlinga trengs det vanlig utstyr for tur med hytteovernatting. Mer informasjon kommer til de påmeldte.
 

Påmelding innen 30. januar 2017 her i medlemssystemet. Dere må gjerne også sende en mail til <peffkurs@3skien.no>, men for å sikre at vi har fullstendige deltakeropplysninger vil vi ikke ha påmelding bare på mail. Påmeldinga er ikke gyldig uten registrering av hjemmeleder, som nå kan gjøres separat for hver samling. Dere må også huke av for hver av de tre samlingene ved registrering av deltakere. Hvis noen skal be om fritak fra (deler av) ei samling, lar dere være å huke av for samlinga det gjelder og skriver ei forklaring i feltet for ekstraspørsmål.
 

--
 Speiderhilsen
 Trond Engen
 Troppsleder i 3. Skien
 90 91 53 25