Grenland krets 100 år!

Her vil dere finne informasjon ang. jubileumsåret i 2018.  

_____________________________________________________________________________________

Jubileumsleir: Hold av helgen 18-21.mai (pinsehelgen)! Da blir det arrangert en leir i Fritidsparken i forbindelse med 100år. Mer info om leiren kommer på kretsting 17.oktober.