2018

TRØKKTUR

Datoen for trøkkturen er 5-7.okt.

Avlyst pga. lite deltagelse. Blir satt opp igjen til våren 2019.

01.10.2018

___________________________________________________________

INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTE

Ligger nå ute!

Om kretsen - Dokumenter - Årsmøte og kretsting

27.02.2018

____________________________________________________

INNBYDELSE TIL KART OG KOMPASSKURS 

Ligger nå ute!

Om kretsen - Dokumenter - Mimes

27.02.2018